JPEG - 628.6 KB
La Fila
Mixta sobre papel. 1991. 37 x 50 cm
La Fila Rojo ver El corregir es amanerarse, mis juguetes